Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla Spółki Gaz System

W dniu 13 kwietnia 2022 roku eksperci CPT ABW przeprowadzili szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej dla kadry kierowniczej spółki Gaz System Oddział w Gdańsku.

Szkolenie obejmowało cykl prezentacji na temat najlepszych praktyk oraz rekomendowanego postepowania w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Ważną częścią szkolenia były również zagadnienia dotyczące roli informacji w procesie budowania polityki bezpieczeństwa organizacji w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

Szkolenie było kolejną z inicjatyw uświadamiających CPT ABW kierowaną do przedstawicieli spółki Gaz System, której celem jest podnoszenie świadomości antyterrorystycznej wśród jej pracowników.

Opcje strony

do góry