Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla firmy PGNiG

W dniu 8 kwietnia 2022 roku eksperci CPT ABW przeprowadzili szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa paliwowego PGNiG.

Wydarzenie obejmowało cykl prezentacji na temat najlepszych praktyk oraz rekomendowanych zachowań w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Funkcjonariusze Centrum zapoznali słuchaczy z przeprowadzaną przez CPT ABW kampanią społeczną 4U!. Omówili również kwestię prawidłowego postępowania w sytuacji zakładniczej.

Ważną częścią szkolenia były również zagadnienia dotyczące roli informacji w procesie budowania polityki bezpieczeństwa organizacji w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

Szkolenie było jednym z elementów zainicjowanej przez CPT akcji edukacyjnej na rzecz podnoszenia świadomości antyterrorystycznej wśród przedsiębiorstw odpowiedzialnych za strategiczny sektor energetyczny, paliwowy i gazowy w Polsce.

Opcje strony

do góry