Nawigacja

Wydarzenia

Spotkanie inauguracyjne czasopisma naukowego „Terroryzm- studia, analizy, prewencja”

W dniu 26 kwietnia 2022 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia i Edukacji w Emowie odbyło się spotkanie z okazji wydania pierwszego numeru czasopisma naukowego „Terroryzm – studia, analizy, prewencja”, które będzie publikowane przez wydawnictwo ABW jako półrocznik. W wydarzeniu brali udział członkowie rady naukowej periodyku, autorzy i recenzenci artykułów, kadra kierownicza ABW, a także przedstawiciele administracji państwowej i służb mundurowych tworzących system antyterrorystyczny RP.

 

Spotkanie zainaugurował Szef ABW płk Krzysztof Wacławek, który opowiedział o inicjatywie wydawniczej ABW, będącej próbą odpowiedzi na potrzebę połączenia myśli naukowej z doświadczeniem instytucji oraz służb, które współpracują ze sobą w ramach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych – stanowiącego centrum koordynacji systemu antyterrorystycznego RP. Następnie głos zabrała dr Paulina Piasecka, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem im. Krzysztofa Liedela Collegium Civitas w Warszawie oraz członkini rady naukowej czasopisma. Doktor Piasecka przedstawiła genezę tworzenia systemu koordynacji działań ukierunkowanych na zwalczanie zagrożeń terrorystycznych w RP. Następnym prelegentem był dr Damian Szlachter, redaktor naczelny czasopisma. Omówił poruszaną w nim tematykę, obejmującą m.in.: aspekty prawno-organizacyjne zwiększania skuteczności systemów antyterrorystycznych, sposoby budowania odporności na ataki terrorystyczne, nowe technologie jako narzędzia w rękach terrorystów, zagadnienia z zakresu edukacji i prewencji terrorystycznej oraz kwestie historyczne związane z terroryzmem i ich przełożenie na współczesne realia. Spotkanie zostało podsumowane wystąpieniem ppłk. Grzegorza Grzegorskiego, dyrektora Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, który zaprezentował przedsięwzięcia podejmowane przez jednostkę w ramach szeroko pojętej prewencji i edukacji terrorystycznej.

Z wersją elektroniczną pierwszego numeru czasopisma „Terroryzm – studia, analizy, prewencja” można zapoznać się na stronie internetowej www.abw.gov.pl/wyd.

Opcje strony

do góry