Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

29 kwietnia eksperci Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Biurem Kadr Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzili szkolenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Studenci, absolwenci, pracownicy administracyjni i dydaktyczni, którzy wzięli udział w wydarzeniu, mieli możliwość wysłuchać szeregu prezentacji z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej oraz dowiedzieć się o tym, jaką rolę pełni Agencja w systemie bezpieczeństwa państwa.

Funkcjonariusze Centrum zapoznali słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi roli informacji w procesie budowania polityki bezpieczeństwa organizacji w kontekście zagrożeń terrorystycznych. W dalszej kolejności omówione zostały zagadnienia dotyczące procesu radykalizacji, która może prowadzić do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu. Szczególną uwagę poświęcono czynnikom, które mogą generować podatność na oddziaływanie radykalnych narracji promowanych przez ruchy ekstremistyczne i terrorystyczne. W trakcie spotkania – opierając się na kampanii społecznej 4U! - przekazana została również wiedza z zakresu najlepszych praktyk oraz rekomendowanych zachowań w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Opcje strony

do góry