Nawigacja

Wydarzenia

Udział CPT ABW podczas 10. Studenckiego Spotkania Komunikacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

W dniu 12 maja funkcjonariusze CPT ABW przeprowadzili całodziennie szkolenie z zakresu prewencji terrorystycznej podczas Ogólnoopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa KUL.

 

12 i 13 maja odbyło się 10. Studenckie Spotkanie Komunikacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W ogólnopolskiej konferencji naukowej o odpowiedzialności użytkowników mediów wzięli udział m.in badacze z ośrodków naukowych z całej Polski, dziennikarze, studenci dziennikarstwa oraz uczniowie klas licealnych o profilu dziennikarskim.

Podczas wydarzenia przedstawiciele CPT ABW wygłosili prezentacje dotyczące rekomendowanych zachowań w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego, rozpoznawania i przeciwdziałania procesowi radykalizacji, roli i znaczeniu propagandy ekstremistycznej oraz prowadzeniu odpowiedzialnej komunikacji przez media przed, w trakcie i po wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Opcje strony

do góry