Nawigacja

Wydarzenia

Udział CPT ABW w I Międzynarodowej konferencji w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego

W dniach 18-19 maja kierownictwo oraz eksperci Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczyli w I Międzynarodowej konferencji w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego.

W wydarzeniu, którego organizatorem i gospodarzem był płk SG Adam Pacuk Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie wzięło udział 90 ekspertów reprezentujących służby i instytucje z Hiszpanii, Belgii, Szwecji, Litwy, Łotwy, Finlandii oraz Polski. CPT ABW w swoim wystąpieniu omówiło zagadnienia dotyczące procesu radykalizacji, wskazując jak istotne jest przeciwdziałanie czynnikom, które mogą generować podatność osób i grup społecznych na oddziaływanie radykalnych narracji promowanych przez ruchy ekstremistyczne i terrorystyczne. Pozostali prelegenci odnieśli się do takich tematów jak zastosowanie sztucznej inteligencji jako elementu wspomagającego detekcję behawioralną, zagrożenia dla infrastruktury krytycznej ze strony tzw. insiderów czy też metodyki szkoleń z zakresu analiz behawioralnych.

Z informacjami na temat przebiegu konferencji  można zapoznać się na stronie internetowej https://www.cs.strazgraniczna.pl/cs/aktualnosci/45791,I-Miedzynarodowa-konferencja-w-zakresie-stosowania-analiz-behawioralnych-przez-s.html

Opcje strony

do góry