Nawigacja

Wydarzenia

W dniach 10-11 maja przedstawiciel Centrum Prewencji Terrorystycznej wziął udział w Konferencji Wysokiego Szczebla pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych

Wydarzenie, zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Hiszpanii oraz ONZ, odbyło się w Maladze i dotyczyło Praw Człowieka, Społeczeństwa Obywatelskiego
i Zwalczania Terroryzmu, ang. United Nations High-Level International Conference on Human  Rights, Civil Society and Counter-Terrorism.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli państw członkowskich podmiotów Paktu Narodów Zjednoczonych na rzecz Globalnej Koordynacji Walki z Terroryzmem (United Nations Office of Counter-Terrorism), organizacji międzynarodowych i regionalnych, organizacji praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego, ekspertów i innych interesariuszy.

Obrady spotkania zostały podzielone na konferencję oraz sesję ministerialną, podczas której oświadczenia złożyli ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich oraz ministrowie odpowiedzialni za walkę z terroryzmem.

Więcej informacji: https://www.un.org/counterterrorism/2022-UNOCT-Malaga-Conference

Opcje strony

do góry