Nawigacja

Wydarzenia

Udział CPT ABW w warsztatach Hybrid CoE

W dniu 23 maja 2022 r. przedstawiciele CPT ABW uczestniczyli w zdalnych warsztatach zorganizowanych przez Europejskie Centrum Doskonałości ds. Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych (Hybrid CoE) z siedzibą w Helsinkach.

Tematyka spotkania poświęcona została zagadnieniom dezinformacji będącej elementem wojny hybrydowej w kontekście aktualnych wydarzeń geopolitycznych. Wśród zagadnień omówiona została stosowana narracja ukierunkowana na osiągnięcie celów strategicznych, a także strategia informacyjna jej ewolucja. 

W trakcie wydarzenia zdefiniowano pojęcie dezinformacji i przeanalizowano szeroki aspekt jej zastosowania. Omówione zostały także sposoby jej identyfikacji i przeciwdziałania oraz porównano koncepcję wojny hybrydowej w ujęciu państw Wschodu i Zachodu.

W kontekście ewolucji postępujących zagrożeń hybrydowych niezbędne jest wzmocnienie komunikacji strategicznej oraz intensyfikacja współpracy z podmiotami i instytucjami zajmującymi się identyfikacją i przeciwdziałaniem tym zagrożeniom. Proces ten stał się szczególnie istotny dla państw UE ze względu na aktualną sytuacją geopolityczną na Wschodzie Europy i prowadzonymi działaniami zbrojnymi.

W celu wypracowania innowacyjnych metod wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym ABW wraz z innym konsorcjantem tj. Hybrid CoE uczestniczy w unijnym projekcie EU-Hybnet, który koncentruje się m.in. na budowie sieci specjalistów ds. bezpieczeństwa w UE w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym. W ramach projektu, w najbliższym czasie odbędą się kolejne dwa kluczowe wydarzenia, w których reprezentanci ABW wezmą udział tj. Warsztaty standaryzacji innowacji EU-HYBNET #ISW oraz Warsztaty innowacji i wymiany wiedzy #IKEW.

Źródło: https://euhybnet.eu/events/, https://www.hybridcoe.fi/

Opcje strony

do góry