Nawigacja

Wydarzenia

Przedstawiciele Centrum Prewencji Terroryzmu ABW uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Służby Więziennej

W dniu 16 maja 2022 r. delegacja CPT ABW wzięła udział w spotkaniu w areszcie śledczym Warszawa-Białołęka, w zakresie przeciwdziałania radykalizacji i zagrożeniom terrorystycznym.

Mając na uwadze porozumienie zawarte 27 października 2021 r., pomiędzy Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a Służbą Więzienną o współpracy naukowo-dydaktycznej
w zakresie przeciwdziałania radykalizacji i zagrożeniom terrorystycznym, przedstawiciele Centrum uczestniczyli w wizycie studyjnej w areszcie śledczym.

Spotkanie miało na celu wymianę poglądów, omówienie bieżących trendów związanych
z procesami deradykalizacji na arenie międzynarodowej, jak również zacieśnienie relacji
i wytyczenie nowych kierunków współpracy.

Powyższe działania mają posłużyć przygotowaniu wspólnych narzędzi, w tym m.in. oceny ryzyka radykalizacji osób osadzonych, a w konsekwencji przygotowanie projektu szkoleń
w zakresie przeciwdziałaniu radykalizacji, prowadzącej do brutalnego ekstremizmu
i terroryzmu w środowisku penitencjarnym.

Opcje strony

do góry