Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

27 maja eksperci Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzili szkolenie z profilaktyki antyterrorystycznej dla członków zarządu i dyrektorów oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 

Funkcjonariusze Centrum omówili najlepsze praktyki oraz rekomendowane zachowania w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. W trakcie szkolenia poruszono kwestie związane z przeciwdziałaniem radykalizacji, która może prowadzić do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu oraz przekazano wiedzę na temat bieżących zagrożeń o charakterze hybrydowym. Odniesiono się także do wybranych zagadnień dotyczących roli informacji w procesie budowania polityki bezpieczeństwa organizacji w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

Opcje strony

do góry