Nawigacja

Wydarzenia

Udział CPT ABW w spotkaniu organizowanym przez Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr

2 czerwca eksperci Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Biurem Kadr Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego byli gośćmi pierwszego z cyklu spotkań w ramach projektu „Forum – praca i kariera w służbach i w wojsku” organizowanego przez Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr.

Studenci i pracownicy dydaktyczni, którzy wzięli udział w wydarzeniu, mieli możliwość dowiedzieć się o tym jaką rolę pełni Agencja w systemie bezpieczeństwa państwa oraz czym zajmuje się Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Ponadto funkcjonariusze Centrum omówili zagadnienia dotyczące procesu radykalizacji, która może prowadzić do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu. Szczególną uwagę poświęcono czynnikom, które mogą generować podatność na radykalizację oraz mechanizmom narracyjnym wykorzystywanym przez ruchy ekstremistyczne i terrorystyczne w propagandzie.

Opcje strony

do góry