Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie antyterrorystyczne dla Archidiecezji Warszawskiej

W ramach prowadzonej misji kształtowania świadomości antyterrorystycznej, w dniu 3 czerwca 2022 r. CPT ABW przeprowadziło szkolenie z zakresu prewencji terrorystycznej dla personelu Kościelnej Służby Porządkowej Archidiecezji Warszawskiej „TOTUS TUUS”.

Zorganizowane spotkanie poświęcone zostało omówieniu m.in. zasad właściwego reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, w tym atakowi masowego zabójcy, sytuacji zakładniczej jak również niebezpieczeństwa wykorzystania ładunków wybuchowych.

Szkolenie jest elementem zainicjowanej przez CPT akcji edukacyjnej  na rzecz podnoszenia świadomości także wśród personelu podmiotów wyznaniowych w związku z ochroną miejsc kultu religijnego przed zagrożeniami dla ich bezpieczeństwa.

Opcje strony

do góry