Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla MESKO SA

W dniu 6 lipca 2022 roku eksperci CPT ABW przeprowadzili szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej oraz metod pozyskiwania informacji w kontekście zdarzeń o charakterze terrorystycznym dla personelu MESKO SA – producenta światowej klasy wyrobów branży zbrojeniowej z blisko 100-letnim doświadczeniem produkcyjnym odpowiadającym potrzebom obronności i bezpieczeństwa państwa.

Szkolenie obejmowało cykl prezentacji na temat typologii zagrożeń i najlepszych praktyk oraz rekomendowanych zachowań w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Funkcjonariusze Centrum zapoznali słuchaczy z przeprowadzaną przez CPT ABW kampanią społeczną 4U!. Omówili również kwestię prawidłowego postępowania w sytuacji zakładniczej.

W trakcie szkolenia omawiano również zagadnienia dotyczące roli informacji w procesie budowania polityki bezpieczeństwa organizacji w kontekście zagrożeń terrorystycznych, metody wykorzystywane w sytuacji podjęcia prób nieuprawnionego pozyskiwania informacji oraz sposoby opracowywania osób typowanych na źródło niezamierzonych przecieków informacyjnych, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa organizacji.   

Opcje strony

do góry