Nawigacja

Wydarzenia

Podnoszenie świadomości funkcjonariuszy Służby Więziennej w ramach realizacji porozumienia zawartego pomiędzy ABW i SW

W dniach 23-24 czerwca br. przeprowadzono szkolenie dla kadry kierowniczej i specjalistów Służby Więziennej w Ośrodku Szkolenia SW w Suchej, które było poświęcone bezpieczeństwu informacji w kontekście zagrożeń powodowanych czynnikiem ludzkim.

Słuchaczom zwrócono uwagę na zagadnienia dotyczące źródeł zagrożeń informacyjnych: przyczyn ich powstawania oraz sposobów radzenia sobie ze skutkami ich zaistnienia. Przedstawiono również problem przewagi informacyjnej i kwestię dostępu do rzetelnych informacji w aspekcie budowania pozytywnego wizerunku podmiotu oraz niezakłóconego działania instytucji.

Opcje strony

do góry