Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla Urzędu ds. Cudzoziemców

W dniach 7 oraz 11 lipca 2022 roku eksperci CPT ABW przeprowadzili szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej dla personelu Urzędu ds. Cudzoziemców.

Szkolenie obejmowało cykl prezentacji na temat najlepszych praktyk oraz rekomendowanych zachowań w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Słuchacze zostali zapoznani z przeprowadzaną przez CPT ABW kampanią społeczną 4U!. Omówili również kwestię prawidłowego postępowania w sytuacji zakładniczej.

Szkolenie jest elementem zainicjowanej przez CPT akcji edukacyjnej na rzecz podnoszenia świadomości także wśród instytucji państwowych, które na tle roli odgrywanej w przyznawaniu ochrony międzynarodowej dla cudzoziemców, współuczestniczą w decyzjach mających wpływ na stan bezpieczeństwa państwa.

Opcje strony

do góry