Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie dla pracowników PPL

19 lipca eksperci Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeszkolili kolejną grupę pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” odpowiedzialnych m.in. za przyjmowanie zgłoszeń na temat incydentów na obszarze lotniska.

Funkcjonariusze Centrum skupili się na metodach prowadzenia rozmów z osobami potencjalnie zradykalizowanymi oraz osobami informującymi na temat zagrożenia. W ramach szkolenia omówiono wybrane techniki aktywnego słuchania oraz podstawowe założenia językowego meta modelu. Ponadto w trakcie szkolenia poruszono kwestie związane z przeciwdziałaniem radykalizacji, która może prowadzić do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu oraz przekazano wiedzę na temat rekomendowanych procedur dot. postępowania w sytuacji przyjęcia potencjalnie niebezpiecznej przesyłki.

Opcje strony

do góry