Nawigacja

Wydarzenia

Ćwiczenia ABW dot. ekstremistycznej eksploatacji dronów

W dniach 26-28 lipca br. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wraz Biurem Badań Kryminalistycznych ABW oraz ekspertami Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia zorganizowało na poligonie w Zielonce pod Warszawą ćwiczenia z zakresu złośliwego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (bsp). 

Celem była ocena stopnia podatności przestrzeni publicznej i infrastruktury krytycznej na ataki z użyciem bsp, a także podwyższanie odporności państwa na związane z tym zagrożenia. 

W czasie ćwiczeń zademonstrowano, jak najlepiej przeciwdziałać dronom przystosowanym do transportu ładunków wybuchowych, które spreparowano za pomocą materiałów dostępnych 
w normalnych realiach domowych w celu przeprowadzenia zamachu terrorystycznego. 

Jednocześnie potwierdzono i zweryfikowano posiadane przez ABW zdolności w zakresie efektywnej identyfikacji i neutralizacji bezzałogowych statków powietrznych, wykorzystywanych przez wrogie podmioty państwowe i pozapaństwowe.

Ćwiczenia stanowią odzwierciedlenie najlepszej praktyki w zakresie podejścia do terroryzmu, zgodnie z którą przeciwdziałanie zamachom i aktom przemocy jest efektem wielopodmiotowego współdziałania struktur bezpieczeństwa, obronności, ośrodków naukowo-badawczych i organów systemu antyterrorystycznego państwa (the-whole-of-the government-approach). Powyższe jest także kontynuacją cyklu wcześniejszych działań podejmowanych przez ABW od 2021 na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ekstremistyczną eksploatacją improwizowanych ładunków wybuchowych i substancji CBRN. 
 

Opcje strony

do góry