Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie antyterrorystyczne dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa

W dniu 30 sierpnia 2022 r. CPT ABW przeprowadziło szkolenie dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Powyższe jest częścią prowadzonej przez CPT akcji edukacyjnej  na rzecz podnoszenia świadomości wśród personelu krajowych instytucji rządowych, w tym odpowiedzialnych za  zrównoważoną ochronę dziedzictwa kulturowego.

Podczas szkolenia poruszono kwestię bieżących zagrożeń ekstremistyczno-terrorystycznych dla bezpieczeństwa przestrzeni publicznej, której newralgiczną częścią jest niematerialny dorobek kulturowy poprzednich pokoleń. W tym kontekście funkcjonariusze Centrum zwrócili uwagę na wykorzystanie procedur z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej, w szczególności praktyk alarmowych oraz kryzysowych. Eksponowano znaczenie działań na rzecz budowania silniejszej kultury bezpieczeństwa i wskazywano, iż warunkiem należytej odporności obiektów rządowych na zagrożenia jest również konsekwentne upowszechnianie wiedzy wśród ich operatorów i użytkowników o naturze terroryzmu jako zjawisku globalnym.

Ważnym elementem szkolenia były również zagadnienia dotyczące roli informacji w procesie budowania polityki bezpieczeństwa organizacji w kontekście zagrożeń terrorystycznych

Opcje strony

do góry