Nawigacja

Wydarzenia

CPT ABW na Konferencji Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty w Kudowie Zdroju

CPT ABW na Konferencji Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty w Kudowie Zdroju. 

5 września ekspertki oraz kierownictwo CPT ABW gościli na Konferencji Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty w Kudowie Zdroju. W kooperacji z Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr w ramach projektu Bezpieczeństwo Jest Najważniejsze - Szkolnictwo PL przeprowadzono zamknięte szkolenie dla ok. 100 dolnośląskich wizytatorów.  Podczas spotkania przedstawiono platformę e-learmingową Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz kampanię 4U! dając przyczynek do dyskusji nad możliwością wykorzystywania wymienionych produktów CPT ABW w procesie kształcenia. Ponadto omówione zostały zagadnienia dotyczące procesu radykalizacji, która może prowadzić do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu. Szczególną uwagę poświęcono czynnikom, które mogą generować podatność na radykalizację oraz mechanizmom narracyjnym wykorzystywanym przez ruchy ekstremistyczne i terrorystyczne w propagandzie.

Opcje strony

do góry