Nawigacja

Wydarzenia

Prezentacja CPT ABW podczas konferencji antyterrorystycznej w Katowicach

W dniu 27.09.2022 r. podczas sympozjum pt.: „Oblicza Terroryzmu, Instrumenty – metody – przeciwdziałanie”, które zostało zorganizowane przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przedstawiciel Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wygłosił prezentację na temat roli CPT w przeciwdziałaniu terroryzmowi.

W tym kontekście omówione zostały główne kierunki aktywności Centrum na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym. Zaprezentowano produkty i narzędzia oraz inicjatywy uświadamiające przeprowadzane przez ekspertów jednostki w celu podnoszenia świadomości antyterrorystycznej i budowania odporności państwa wobec zagrożeń i wyzwań niekorzystnych dla bezpieczeństwa narodowego.

Podczas wydarzenia zwrócono uwagę na znaczenie wielopodmiotowego podejścia do terroryzmu (the whole of government and whole of society approach), a także na przeprowadzane z udziałem ABW testy odporności przestrzeni publicznej i infrastruktury krytycznej, których wyniki są podstawą do dalszych analiz związanych z usprawnienie systemu antyterrorystycznego funkcjonującego w RP.

Opcje strony

do góry