Nawigacja

Wydarzenia

Prezentacja CPT ABW dla uczestników kursu CEPOL

W dniu 06.10.2022 r. ekspert CPT ABW wygłosił prezentację dotyczącą współpracy międzynarodowej w kontekście zapobiegania atakom tzw. masowego zabójcy (ang. active shooter) dla międzynarodowego grona uczestników kursu CEPOL „Violent attacks against public – amok shootings”, zorganizowanego przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Przedstawiciel Centrum opowiedział m.in. o bilateralnej i multilateralnej aktywności CPT ABW na arenie międzynarodowej, szczególnie w kontekście zapobiegania i przeciwdziałania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym (w tym atakom „masowych zabójców”). Opowiedział o roli i znaczeniu wymiany informacji z partnerami zagranicznymi również w kontekście tworzenia materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, które kierowane do odpowiednich grup odbiorców wpływają na podniesienie poziomu odporności państwa na tego rodzaju ataki. Omówiono również działania Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW na gruncie krajowym, które mają przyczyniać się do zapobiegania atakom terrorystycznym. Są to m.in. szkolenia z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania radykalizacji prowadzącej do terroryzmu, szkolenia dotyczące sposobów właściwego reagowania na sytuacje o charakterze terrorystycznym, publikacja „Poradnika Prewencji Terrorystycznej” oraz innych materiałów i poradników oraz działania informacyjne – takie jak kampania społeczna „4U!”.

Opcje strony

do góry