Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla kadry kierowniczej oraz pracowników Enea S.A

W dniu 7 października 2022 r. CPT ABW przeprowadziło szkolenie z zakresu prewencji terrorystycznej dla kadry kierowniczej oraz pracowników polskiego przedsiębiorstwa branży energetycznej Enea S.A

Szkolenie poświęcone było omówieniu rekomendowanego sposobu zachowania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym ataku masowego zabójcy czy niebezpieczeństwa wykorzystania przez sprawców ładunków wybuchowych.

Podczas szkolenia zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające z procesu radykalizacji postaw oraz omówiono sposób właściwego reagowania na tzw. niebezpieczną przesyłkę.

Szkolenie jest elementem zainicjowanej przez CPT akcji edukacyjnej  na rzecz podnoszenia świadomości także wśród spółek Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego RP.

Opcje strony

do góry