Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie dla BOŚ

W dniu 13 października 2022 roku ekspertka CPT ABW przeprowadziła szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej dla personelu Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie.  

Szkolenie obejmowało cykl prezentacji na temat typologii zagrożeń i najlepszych praktyk oraz rekomendowanych zachowań w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Funkcjonariuszka Centrum zapoznała słuchaczy z przeprowadzaną przez CPT ABW kampanią społeczną 4U!. Omówiła kwestię prawidłowego postępowania w sytuacji zakładniczej, jak również sposób informowania o zaistniałym zagrożeniu dedykowane służby.

Opcje strony

do góry