Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie antyterrorystyczne dla prokuratorów i pracowników pionu lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej

W ramach prowadzonej misji kształtowania świadomości antyterrorystycznej, w dniach 11-12 października 2022 r. CPT ABW przeprowadziło szkolenie z zakresu prewencji terrorystycznej dla prokuratorów i pracowników Biura Lustracyjnego Centrali i Oddziałowych Biur Lustracyjnych IPN

Zorganizowane dwudniowe szkolenie poświęcone zostało omówieniu dobrych praktyk oraz właściwego reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, w tym ataku masowego zabójcy, niebezpieczeństwa wykorzystania ładunków wybuchowych oraz tzw. niebezpiecznej przesyłki.

Podczas szkolenia zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające z procesu radykalizacji postaw oraz omówiono sposób powiadamiania służb o zagrożeniu. Przekazano również wiedzę na temat zagadnienia ratownictwa w warunkach zagrożenia.

Szkolenie jest elementem zainicjowanej przez CPT akcji edukacyjnej na rzecz podnoszenia świadomości antyterrorystycznej wśród urzędników państwowych.

Opcje strony

do góry