Nawigacja

Wydarzenia

CPT ABW reprezentuje Polskę w pracach forów międzynarodowych do walki z terroryzmem

W dniu 20 października 2022 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej FTF Globalnej Koalicji do walki z Daesh, podczas której zgromadzeni przedstawiciele Koalicji przedyskutowali m.in. kwestie powrotów Irakijczyków z obozów i resocjalizacji oraz reintegracji zagranicznych bojowników w obszarze Bałkanów Zachodnich.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z najlepszymi praktykami wynikającymi z działalności m.in. programu pomocowego Hungary Helps, pomagającemu osobom dotkniętym skutkami terroryzmu na miejscu lub w pobliżu konfliktu. Ponadto, wybrani reprezentanci przedstawili działalność programów resocjalizacyjnych i reintegracyjnych w swoich krajach. Konkluzją spotkania było potwierdzenie, że współpraca społeczności międzynarodowej w ww. procesach jest kluczowa do osiągania wymiernych rezultatów, które przekładają się na zwiększone bezpieczeństwo i prewencję terroryzmu lokalnie, na obszarze Iraku i Syrii, w Europie oraz wymiarze globalnym.

Opcje strony

do góry