Nawigacja

Wydarzenia

Zakończenie ćwiczeń dot. ekstremistycznej eksploatacji dronów

W dniu 27 października br. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z innymi służbami specjalnymi oraz partnerami wojskowymi zorganizowała na poligonie w Lublińcu ćwiczenia z zakresu złośliwego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (bsp).

W koordynowanym przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW wydarzeniu niezbędne uczestnictwo oraz wsparcie realizacyjne zapewnili przedstawiciele Biura Badań Kryminalistycznych, Departamentu V ABW, a także eksperci Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Jednostki Wojskowej Komandosów.

Celem była ocena stopnia podatności przestrzeni publicznej i infrastruktury krytycznej na ataki z użyciem bsp, a także podwyższanie odporności państwa i jego instytucji na związane z tym zagrożenia.

Ważnym aspektem działań w Lublińcu było jednocześnie potwierdzenie użyteczności przeprowadzonych eksperymentów i uzyskanej przy tej okazji wiedzy w kontekście działań hybrydowych oraz przedsięwzięć dywersyjno-sabotażowych, które wrogie podmioty państwowe (służby specjalne) i pozapaństwowe (organizacje terrorystyczne) mogą realizować na niekorzyść bezpieczeństwa oraz potencjału obronnego RP.

Ćwiczenia były kontynuacją cyklu wcześniejszych działań podejmowanych przez ABW od 2021 r. na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ekstremistyczną eksploatacją improwizowanych ładunków wybuchowych i substancji CBRN, których wcześniejszy etap był realizowany w lipcu i wrześniu br. na poligonie WITU w Zielonce.

Opcje strony

do góry