Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla funkcjonariuszy Służby Więziennej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy ABW i SW

W dniu 27 października 2022 r. eksperci CPT ABW wzięli udział w zorganizowanej przez Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Więziennej (BP CSZW) naradzie instruktażowo-szkoleniowej dla kierowników penitencjarnych zakładów karnych i aresztów śledczych oraz specjalistów ds. penitencjarnych okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.

Było to kolejne tego typu przedsięwzięcie zorganizowane ośrodku szkoleniowym SW na bazie porozumienia podpisanego przez kierownictwo obu służb w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania radykalizacji i zagrożeniom o charakterze terrorystycznym.

W ramach wydarzenia dokonano podsumowania dotychczasowej współpracy oraz ustalono podstawy do rozszerzenia kooperacji między służbami. Podczas prezentacji ekspertów CPT omówiono m.in. zagadnienia dot. roli informacji w kontekście budowania polityki bezpieczeństwa organizacji, jak również dokonano charakterystyki współczesnych zagrożeń związanych z nieefektywnym zarządzaniem informacjami.

Opcje strony

do góry