Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim

W dniach 27-28 października 2022 r. CPT ABW przeprowadziło szkolenie dla kadry kierowniczej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz personelu samorządu terytorialnego województwa opolskiego (Marszałka Województwa Opolskiego, starostów, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów), a także z udziałem kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

Szkolenie poświęcone było omówieniu rekomendowanego sposobu zachowania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym ataku masowego zabójcy czy niebezpieczeństwa wykorzystania przez sprawców ładunków wybuchowych. Podczas szkolenia zwrócono również uwagę na zagrożenia wynikające z procesu radykalizacji postaw.

Szkolenie jest konsekwencją zainicjowanej przez CPT ABW akcji edukacyjnej na rzecz podnoszenia świadomości antyterrorystycznej wśród urzędników państwowych.

Opcje strony

do góry