Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie w Technikum Lotniczym

W dniu 5 grudnia 2022 r., przedstawiciele Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przeprowadzili w Technikum Lotniczym – Centrum Szkolenia Lotniczego w miejscowości Nagoszewo k. Warszawy zajęcia z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej oraz cyberbezpieczeństwa. W spotkaniu wzięli licznie udział uczniowie Technikum, jak również przedstawiciele jego kadry pedagogicznej na czele z kierownictwem szkoły.     

Szkolenie poświęcone było omówieniu rekomendowanego sposobu zachowania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym ataku masowego zabójcy czy niebezpieczeństwa wykorzystania przez sprawców ładunków wybuchowych, jak również zagadnień związanych z cyberzagrożeniami dla systemów komputerowych i teleinformatycznych.

Szkolenia spotkało się z żywym oddźwiękiem wśród jego uczestników, towarzyszyło mu ożywiona dyskusja oraz liczne pytania do prowadzących spotkanie reprezentantów Agencji.

Opcje strony

do góry