Nawigacja

Wydarzenia

Forum Infrastruktury Krytycznej Systemu Finansowego 2022

5 grudnia 2022 roku funkcjonariusze ABW uczestniczyli w Forum Infrastruktury Krytycznej Systemu Finansowego 2022 organizowanego przez Ministerstwo Finansów

W spotkaniu udział wzięli również reprezentanci innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz ochronę instytucji sektora finansowego, w tym: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Celem konferencji było omówienie zagadnień związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi, a w szczególności w zakresie zapobiegania wykorzystywania dronów w sposób zagrażający bezpieczeństwu.

Na zakończenie sesji przedstawiciel Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przedstawił wyniki praktycznych ćwiczeń dot. złośliwego wykorzystania dronów w przestrzeni publicznej, ich detekcji oraz neutralizacji, które Centrum przeprowadziło wraz z innymi jednostkami Agencji.  

Opcje strony

do góry