Nawigacja

Wydarzenia

Udział ABW w konferencji w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

W dniach 7-8 grudnia br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się organizowana przez Wojewodę Dolnośląskiego konferencja „Bezpieczeństwo jest najważniejsze...”. Wydarzenie jest efektem nawiązanej współpracy pomiędzy Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW oraz Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach zawartego porozumienia o kooperacji.

Przejawem współdziałania jest cykl przeprowadzanych seminariów  związanych z budową w polskim systemie edukacji oraz oświaty regionalnej sieci koordynatorów ds. popularyzacji platformy e-learningowej ABW, która promuje wiedzę o najlepszych praktykach z zakresu prewencji terrorystycznej. Elementem kooperacji będą także przeprowadzone w czasie wydarzenia przez CPT wykłady z zakresu profilaktyki ekstremistyczno-terrorystycznej oraz bezpieczeństwa informacji.

Współpraca ABW oraz Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego jest modelowym przykładem harmonijnego współdziałania struktur nauki i bezpieczeństwa, którego strategicznym celem jest podnoszenie odporności państwa na zagrożenia ekstremistyczno-terrorystyczne w obszarze wykraczającym poza zwykłe kontakty organów systemu antyterrorystycznego. Powyższemu ma sprzyjać systematyczne podnoszenie świadomości także w trakcie wydarzeń takich jak konferencja we Wrocławiu, gdzie dochodzi do istotnej wymiany informacji na temat tego procesu pomiędzy wszystkimi uczestnikami administracji publicznej: przedstawicielami nauki, bezpieczeństwa, terenowej i samorządowej administracji publicznej oraz innymi ważnymi w tym kontekście podmiotami. Powyższe jest elementem działań na rzecz kształtowania sprawnie funkcjonującego partnerstwa nauki i bezpieczeństwa w ochronie państwa i jego obywateli.

Opcje strony

do góry