Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie dla WZL nr 1 w Łodzi

W dniu 8 grudnia 2022 r., przeprowadzone zostało szkolenie dla personelu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 SA z zakresu prewencji antyterrorystycznej. Spotkanie odbyło się przy współpracy tego podmiotu z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.

Wydarzenie obejmowało cykl prezentacji na temat typologii zagrożeń i najlepszych praktyk oraz rekomendowanych zachowań w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Przy tej okazji zaprezentowano przeprowadzaną przez CPT ABW kampanią społeczną 4U!. Poruszono także kwestię prawidłowego postępowania w sytuacji zakładniczej, jak również sposób informowania o zaistniałym zagrożeniu dedykowane służby.

Podczas szkolenia  omówiono  także ustawowe prerogatywy ABW do zwalczania terroryzmu i poruszono kwestie dot. współczesnej historii terroryzmu oraz przedstawiono informacje z zakresu bieżących zagrożeń dla obywateli RP w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski, procedury 4U – rekomendowanych sposobów postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. 

Szkolenie jest elementem zainicjowanej przez CPT akcji  na rzecz podnoszenia świadomości także wśród pracowników przedsiębiorstw, których działalność ma istotne znaczenie z punktu widzenia obronności RP.

Opcje strony

do góry