Nawigacja

Wydarzenia

Konferencja dotycząca złośliwego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych

15 grudnia 2022 r. odbyła się konferencja podsumowująca ćwiczenia z zakresu złośliwego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (bsp) w celach terrorystycznych

Przedsięwzięcie było realizowane we współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi ABW oraz partnerami zewnętrznymi z obszaru obronności. Celem wydarzenia było podsumowanie ćwiczeń oraz zainicjowanie przy tej okazji długofalowego procesu wymiany informacji z zaproszonymi instytucjami na temat najbardziej optymalnych sposobów radzenia sobie z zagrożeniem, które mogą przestawiać drony wykorzystywane przez terrorystów w atakach na infrastrukturę krytyczną i przestrzeń publiczną.

Prelegenci w swoich wystąpieniach wiele uwagi poświęcili omówieniu oceny poziomu narażenia przestrzeni publicznej i infrastruktury krytycznej na zagrożenia związane z wrogim użyciem bezzałogowych statków powietrznych. Podniesiona była również kwestia poziomu przygotowania przestrzeni publicznej i infrastruktury krytycznej na ewentualny atak drona oraz istniejących w tym zakresie zdolnościach do identyfikacji i neutralizacji bezzałogowca naruszającego integralność przestrzeni publicznej i infrastruktury krytycznej RP.

Inicjatywa CPT ABW jest odzwierciedleniem kompleksowego podejścia do terroryzmu, zgodnie z którym skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom ekstremistycznym jest efektem zintegrowanych wysiłków organów systemu antyterrorystycznego, podmiotów naukowo-badawczych oraz struktur bezpieczeństwa i obronności.

Opcje strony

do góry