Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie dla Ośrodka Przetwarzania Informacji

W ramach prowadzonej misji kształtowania świadomości antyterrorystycznej, w dniach 12 i 20 grudnia 2022 r., CPT ABW przeprowadziło szkolenie dla ekspertów Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie.

W pierwszej części (12.12.2022) szkolenie obejmowało kwestie profilaktyki zagrożeń informacyjnych związanych z bezpiecznym zarządzaniem informacją w ramach podmiotu korporacyjnego oraz instytucji publicznej.

W drugiej części (20.12.2022) spotkanie poświęcone zostało omówieniu m.in. zasad właściwego reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, w tym atakowi masowego zabójcy, sytuacji zakładniczej jak również niebezpieczeństwa wykorzystania ładunków wybuchowych.

Szkolenie jest elementem zainicjowanej przez CPT akcji edukacyjnej  na rzecz podnoszenia świadomości także w państwowych instytutach o istotnym znaczeniu w kontekście badawczo-rozwojowym.

Opcje strony

do góry