Nawigacja

Wydarzenia

CPT ABW uczestniczy w projekcie PREVENT PCP

W dniach 15-16 grudnia 2022r. przedstawiciel Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW uczestniczył w spotkaniu Grupy Obserwatorów (ang. User Observatory Group – UOG) w projekcie PREVENT PCP w Paryżu.

Celem projektu PREVENT PCP jest zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym i pobliskich obszarach publicznych. Zadanie będzie realizowane poprzez zamówienie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do szybkiego oraz automatycznego wykrywania potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów pozostawionych bez nadzoru, identyfikacji i śledzenia sprawców oraz stworzenia zaawansowanego systemu zarządzania kryzysowego. Głównym celem jest pobudzenie innowacyjności technologicznej oraz ukierunkowanie prac rozwojowych pod oczekiwania i potrzeby przyszłych nabywców oprogramowania.

15 grudnia rozpoczęła się 1 faza projektu - sfinalizowanie pakietu dokumentów przetargowych. Ponadto, zaproszeni goście z UOG – organu doradczego konsorcjum, mogli zwiedzić sieć paryskiego metra. 16 grudnia, uczestnicy spotkania rozmawiali na tematy związane z przyszłością prac w ramach projektu.

Opcje strony

do góry