Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie w Urzędzie Gminy Baborów

W dniu 13 stycznia 2023 r. Ekspert CPT ABW przeprowadził szkolenie dla urzędników oraz pracowników podległych Urzędowi Gminy w Baborowie.

Szkolenie poświęcone było omówieniu rekomendowanego sposobu zachowania tzw. procedury 4U! w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym ataku masowego zabójcy niebezpieczeństwa wykorzystania przez sprawców ładunków wybuchowych, jak również zagadnień związanych z niebezpieczną przesyłką.  

Szkolenie jest kontynuacją zainicjowanego przez CPT ABW procesu edukacji  na rzecz podnoszenia świadomości antyterrorystycznej wśród urzędników oraz pracowników podmiotów samorządowych w województwie opolskim.

Opcje strony

do góry