Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony

W dniu 17 stycznia 2023 r. Ekspert CPT ABW przeprowadził szkolenie dla Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony.

Szkolenie poświęcone było omówieniu rekomendowanego sposobu zachowania tzw. procedury 4U! w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym ataku masowego zabójcy, niebezpieczeństwa wykorzystania przez sprawców ładunków wybuchowych, jak również zagadnień związanych z niebezpieczną przesyłką.

Ponadto zaprezentowano uczestnikom szkolenia efekty projektu CPT ABW realizowanego we współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi ABW oraz partnerami zewnętrznymi z obszaru obronności, dotyczącego złośliwego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (bsp) w celach terrorystycznych.

Szkolenie jest pierwszym z dwóch szkoleń realizowanych przez Ekspertów CPT ABW w ramach akcji edukacyjnej przeprowadzanej na rzecz Rzeczoznawców PIO.

Opcje strony

do góry