Nawigacja

Wydarzenia

Udział przedstawiciela CPT ABW w szkoleniu dla Zarządu Spółki PKP LHS Sp. z o.o.

W dniu 18 stycznia 2023 r. przedstawiciel CPT ABW uczestniczył w kolejnym spotkaniu dla Spółki PKP LHS Sp. z o.o. i wygłosił prezentację na temat: Prewencji terrorystycznej, jako elementu ochrony zasobów informacyjnych.

Obszar poruszanych zagadnień związany był z aktualną sytuacją geopolityczną i dotyczył głównie roli transportu kolejowego oraz związanych z tym zagrożeń, jako elementu infrastruktury krytycznej. Ze względu na powyższe, główny nacisk położono na kwestie związane z podatnością osób i obiektów w kontekście ataków terrorystycznych z uwzględnieniem różnych sposobów działań sprawców. Na tej podstawie, omówiono także zagadnienia związane ze złośliwym wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (bsp) z uwzględnieniem różnych form aktywności środowisk ekstremistyczno-terrorystycznych. Ponadto, zgromadzonych zapoznano z zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony informacji w procesie budowania polityki bezpieczeństwa, kładąc główny nacisk na zagadnienia dotykające problematyki zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

Opcje strony

do góry