Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie CPT ABW dla Uniwersytetu Warszawskiego

Dnia 19 stycznia 2023 r. przedstawiciel Centrum odbył spotkanie z Dziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz przeprowadził szkolenie dla studentów ostatniego roku studiów magisterskich kierunku Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu rekomendowanego zachowania w sytuacji zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Seminarium obejmowało prezentację jednostki CPT ABW, omówienie jej zakresu kompetencyjnego oraz dotychczasowych osiągnięć – m.in. kampanii informacyjnych, oraz społecznych. Przedstawiony został m.in. rekomendowany przez Centrum sposób zachowania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym – kampania 4U!. W zainteresowaniu studentów pozostawał również projektowany przez Komisję Europejską przyszły mechanizm współpracy państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania radykalizacji – inicjatywa Komisji Europejskiej Knowledge Hub.

Studenci aktywnie uczestniczący w zajęciach zadawali szereg pytań, a także chętnie dzielili się posiadaną wiedzą w omawianym zakresie.

Opcje strony

do góry