Nawigacja

Wydarzenia

Szkolenie dla Prokuratury Krajowej oraz Komendy Głównej Policji

W dniu 24.01.2023 r. przedstawiciele CPT ABW przeprowadzili szkolenie dla Prokuratury Krajowej oraz Komendy Głównej Policji z Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.

Pierwsza część szkolenia dotyczyła zagadnienia procederu prania pieniędzy w aspekcie zagrożenia finansowania terroryzmu. W tym kontekście omówiono m.in. wytyczne UE dla sektora bankowego jako instytucji obowiązanej, współpracę międzynarodową pomiędzy Financial Intelligence Units (FIUs) oraz studium przypadku w zastosowaniu FinTech w zakresie  procederu prania pieniędzy.

W drugiej części szkolenie obejmowało kwestie profilaktyki zagrożeń informacyjnych związanych z bezpiecznym zarządzaniem informacją w ramach instytucji publicznej.

Szkolenie jest kontynuacją zainicjowanej przez CPT ABW akcji  na rzecz podnoszenia świadomości antyterrorystycznej m.in. wśród personelu instytucji ds. egzekwowania prawa.

Opcje strony

do góry