Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

https://www.tpcoe.gov.pl/cpt/wydarzenia/2247,Szkolenie-CPT-ABW-dla-KRUS.html
24.07.2024, 11:25

Szkolenie CPT ABW dla KRUS

W dniu 10 stycznia 2023 roku ekspertki CPT ABW przeprowadziły szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej oraz bezpieczeństwa informacji dla personelu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podczas spotkania zaprezentowano m.in. praktyczne wskazówki na temat rekomendowanego sposobu postępowania w sytuacjach o charakterze terrorystycznym, z uwzględnieniem elementów Kampanii społecznej 4U! stanowiącej wizualizację procedury rekomendowanej przez ABW i MSWiA w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Podczas szkolenia zwrócono również uwagę na zagrożenia i zagadnienia wynikające z prób zdobywania wrażliwych informacji przez organizacje terrorystyczne oraz zapoznano uczestników z mechanizmami ich ochrony i zapobiegania ujawnianiu osobom niepożądanym.

Szkolenie jest elementem prowadzonej przez CPT ABW akcji edukacyjnej, której odbiorcą jest personel instytucji publicznych, podmiotów prywatnych i pozarządowych.

Opcje strony