Nawigacja

Aktualności

Profilaktyczne podejście Rady UE wobec międzynarodowego terroryzmu

W dn. 19 lipca 2021 r. Rada UE przedłużyła o kolejne 6 miesięcy sankcje nałożone na osoby, grupy i podmioty znajdujące się na unijnej liście terrorystów, w celu walki z terroryzmem.

Na liście znajduje się 14 osób oraz 21 grup i podmiotów, które uczestniczyły w aktach terrorystycznych zarówno na terenie UE, jak i poza jej granicami. Wobec figurujących na liście stosuje się zarówno zamrożenie funduszy i innych aktywów finansowych oraz/lub zaostrzone środki związane ze współpracą policyjno-sądową w sprawach karnych. Ponadto nie mogą one pozyskiwać środków finansowych, jak i zasobów gospodarczych od podmiotów z UE. Rada dokonuje weryfikacji listy co najmniej raz na pół roku w oparciu o regularną wymianę wiedzy między państwami członkowskimi UE.

Sankcje to działania prewencyjne pozwalające Unii szybko reagować na wyzwania i wydarzenia sprzeczne z jej celami i wartościami. Mogą być odpowiedzią m.in. na potencjalne zagrożenie ze strony ekstremizmu, czy terroryzmu.

 

Więcej informacji pod linkiem: https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/07/19/eu-terrorist-list-council-renews-restrictive-measures-to-combat-terrorism-for-a-further-six-months/

Opcje strony

do góry