Nawigacja

Aktualności

Rygorystyczne środki prewencji terrorystycznej w Szwajcarii

W drodze powszechnego referendum fakultatywnego obywatele Szwajcarii zdecydowali o przyjęciu ustawy antyterrorystycznej, uznanej przez  Radę Europy i ONZ za jedną z najbardziej ingerujących w prawa obywateli w Europie. 

ONZ wskazuje, iż wprowadzone w ramach ustawy działania prewencyjne takie jak np. areszt domowy (do 9 miesięcy) dla osoby powyżej 15 roku życia oraz zakaz opuszczania kraju lub nakaz cotygodniowego meldowania się na posterunku policji wobec osób powyżej 12 roku życia, jest naruszeniem praw dziecka. Argument przeciwko ustawie wystosowany przez Radę Europy podkreśla dużą ogólność i niejasność definicji działań terrorystycznych, co w konsekwencji ma być związane z możliwym nadużywaniem przez służby Szwajcarii kwalifikowania poszczególnych osób i czynów w kategoriach zagrożenia terrorystycznego.

Pomimo tego, fakt przyjęcia przez obywateli Szwajcarii ustawy wprowadzającej szereg nowych narzędzi umożliwiających służbom bezpieczeństwa podejmowanie wielu do tej pory niedostępnych działań w celu prewencji terrorystycznej wynika m.in. z wykrycia przez służby specjalne Szwajcarii osób stanowiących realne zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju i obywateli, postępującą radykalizację oraz wykorzystywanie terytorium tego państwa jako bazy do przeprowadzania zamachów w innych europejskich krajach.

 

Więcej: https://www.swissinfo.ch/ger/schweizer-anti-terror-gesetz-wer-wird-alles-zum-gefaehrder-/46769486

Opcje strony

do góry