Nawigacja

Aktualności

Świadomość zagrożeń CBRN kluczem do bezpieczeństwa

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW aktywnie uczestniczy w działaniach podejmowanych w Unii Europejskiej oraz poza nią w zakresie zwiększania świadomości antyterrorystycznej wobec zagrożeń CBRN (chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych).

W ramach wspólnie prowadzonych działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z partnerami z zagranicy należy zwrócić uwagę na efekty badań amerykańskiej instytucji CISA – Cybersecurity and Infrastructure Security Agency w zakresie odporności na zagrożenia bombowe przy wykorzystaniu improwizowanych materiałów wybuchowych.

CISA przygotowała zestaw poradników dla kilku sektorów, obejmujących obiekty mieszkalne, wydarzenia na świeżym powietrzu, zgromadzenia publiczne, wydarzenia sportowe oraz obiekty medyczne i ochrony zdrowia, które służą m.in. zarządzającym tymi obiektami na zrozumienie zagrożeń, uzyskanie informacji jak najlepiej się do nich przygotować oraz współpracować
z innymi instytucjami porządku publicznego dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zachęca do zapoznania się z tymi dokumentami, które, pomimo osadzenia w amerykańskiej rzeczywistości, stanowią cenny materiał dla osób, pragnących pozytywnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa zarządzanych przez siebie obiektów i przestrzeni publicznych.

 

Więcej informacji oraz dokumenty w formacie pdf: https://www.cisa.gov/publication/security-and-resiliency-guide-and-annexes

Opcje strony

do góry