Nawigacja

Aktualności

Wspólne posiedzenie specjalne Komitetu Antyterrorystycznego oraz Komitetu Sankcji wobec ISIL (Da'esh) i Al-Kaidy pt. "Zagrożenia i tendencje związane z finansowaniem terroryzmu oraz wdrażanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 2462 (2019)"

W czwartek, 18 listopada 2021 r., działając zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa nr 2462 (2019), Komitet ds. Zwalczania Terroryzmu oraz Komitet ds. Sankcji wobec ISIL (Da'esh) i Al-Kaidy odbędą wspólne posiedzenie specjalne w celu omówienia zagrożeń i tendencji związanych z finansowaniem terroryzmu, a także wdrożenia postanowień rezolucji nr 2462 (2019).

Wspólne posiedzenie specjalne, które odbędzie się zgodnie z ust. 36 rezolucji 2462 (2019), będzie również podkreślać dobre praktyki i utrzymujące się wyzwania w wysiłkach na rzecz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu; uznać rolę Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) w ustalaniu światowych standardów zapobiegania i zwalczania finansowania terroryzmu; oraz podkreślić mechanizmy koordynacji związane z pomocą techniczną zapewnianą przez ONZ w celu wspierania wysiłków państw w tej dziedzinie.

Spotkanie będzie prowadzone w sześciu oficjalnych językach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Źródło: https://www.un.org/securitycouncil/ctc/news/joint-special-meeting-counter-terrorism-committee-and-126719892253-isil-da%E2%80%99esh-and-al-qaida

Opcje strony

do góry