Nawigacja

Aktualności

ONZ - zmiany klimatyczne jako czynnik sprzyjający rozwojowi terroryzmu

Degradacja środowiska jest czynnikiem, który umożliwia grupom zbrojnym rozszerzenie swoich wpływów, powiedział szef ONZ podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, podkreślając, że inicjatywy mające na celu zapobieganie konfliktom zbrojnym muszą uwzględniać ryzyko związane ze zmianą klimatu.

W Iraku i Syrii Daesh, wykorzystał problem niedoboru wody co umożliwiło tej organizacji terrorystycznej  przejęcie kontroli nad ograniczonymi zasobami surowców naturalnych. W ten sposób Dash mogło narzucić swoją wolę lokalnym społecznościom- wyjaśnił Sekretarz Generalny ONZ António Guterres podczas debaty na temat bezpieczeństwa w kontekście terroryzmu i zmian klimatycznych.

António Guterres podkreślił znaczenie zaproponowanej przez siebie "Nowej Agendy Pokoju" zawartej w raporcie Nasza Wspólna Agenda, która przedstawia wielowymiarową wizję globalnego bezpieczeństwa.

Biorąc to pod uwagę, Sekretarz Generalny nakreślił pięć obszarów, w których jego zdaniem Rada musi podjąć działania:

  • Zapobieganie podstawowym przyczynom braku bezpieczeństwa.

Według szefa ONZ, konflikty i terroryzm nie rozgrywają się w próżni, ale są wynikiem nierówności społecznych, takich jak ubóstwo czy łamanie praw człowieka. Tylko wyeliminowanie nierówności zapewni trwały pokój.

  • Zwiększenie inwestycji w adaptacje i odporność.

Powołując się na konferencję klimatyczną ONZ COP26, Guterres przypomniał, że kraje rozwinięte obiecały przekazać krajom rozwijającym się co najmniej 100 miliardów rocznie na działania w dziedzinie klimatu.

  • Lepsza analiza i systemy wczesnego ostrzegania.

Szef ONZ podkreślił, że zrozumienie i przewidywanie kaskadowych skutków zmian klimatu wzmacnia wszystkie wysiłki na rzecz wzmocnienia pokoju i bezpieczeństwa.

  • Rozwój partnerstw i inicjatyw łączących podejścia lokalne, regionalne i krajowe.

Sekretarz Generalny wezwał kraje do jak najlepszego i maksymalnego wykorzystania wiedzy i zasobów w terenie, przy jednoczesnym wykorzystaniu politycznych, technicznych i finansowych możliwości podmiotów regionalnych i międzynarodowych.

  • Trwałe inwestycje.

Na koniec szef ONZ ostrzegł, że afrykańskie misje pokojowe w takich miejscach jak Sahel i Somalia często mają ograniczone pole manewru i muszą zmagać się z dużą niepewnością finansowania. Zwrócił się do Rady o zapewnienie wsparcia finansowania, które jest gwarantowane przez składki.

 

Źródło: https://news.un.org/en/story/2021/12/1107592

Opcje strony

do góry