Nawigacja

Aktualności

Sieć EMISA wyznacza nową drogę w walce z terroryzmem

Prowadzony przez CEPOL projekt Counter-Terrorism Information Exchange and Criminal Justice Responses (CT INFLOW) zainicjował utworzenie sieci UE-MENA (EMISA), której celem jest wymiana informacji i dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem terroryzmowi.

EMISA rozpoczęła swoją działalność od utworzenia ośmiu grup roboczych. W skład tych grup wchodzą specjaliści - praktycy. Każda z nich znajduję się pod kierownictwem wyznaczonego przewodniczącego i dwóch współprzewodniczących, jednego z państwa UE i jednego z regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Wszyscy eksperci reprezentują organizacje międzynarodowe oraz unijne.

Zespół CT INFLOW w grudniu br. zwołał spotkanie wszystkich przewodniczących grup roboczych w celu omówienia planów pracy sieci i szczegółowych celów na 2022r. Było to pierwsze tego typu spotkanie, które miało zagwarantować synergię działań między poszczególnymi obszarami wiedzy.

EMISA dąży do zapewnienia nowoczesnej oraz bardziej skutecznej walki z terroryzmem przy wsparciu Komisji Europejskiej, instrumentu polityki zagranicznej oraz krajów partnerskich projektu CT INFLOW.

Źródło: https://www.cepol.europa.eu/media/news/cepol%E2%80%99s-emisa-network-paves-way-more-effective-terrorism-prevention

Projekt CT INFLOW: https://www.cepol.europa.eu/projects/ctinflow

Opcje strony

do góry