Nawigacja

Aktualności

Rada Bezpieczeństwa ONZ przedłuża o cztery lata mandat Dyrekcji Wykonawczej Komitetu Antyterrorystycznego CTED

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przedłużyła do 31 grudnia 2025 r. mandat Dyrekcji Wykonawczej Komitetu Antyterrorystycznego (ang. Counter Terrorism Committee Executive Directorate). CTED jest jednostką ekspercką, która wspiera strukturę antyterrorystyczną ONZ.

Na posiedzeniu, które odbyło się 30 grudnia 2020 r. przewodniczący Rady, ogłosił jednomyślne przyjęcie rezolucji nr 2617 (2021), na mocy której Rada odnowiła mandat CTED jako specjalnej misji politycznej pod kierownictwem Komitetu Antyterrorystycznego.

Rada podkreśliła, że podstawową funkcją CTED jest neutralna i ekspercka ocena wykonania rezolucji nr: 1373 (2001), 1624 (2005), 2178 (2014) i innych stosownych uchwał. Na podstawie opinii CTED tworzone są analizy i zalecenia, które stanowią bezcenną pomoc dla państw członkowskich. 

W grudniu 2019 r. CTED badała dostosowanie polskiego ustawodawstwa do wymagań związanych
z wiążącymi nasz kraj rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie zwalczania terroryzmu. W tym celu CTED odbyła spotkania z centralnymi oraz naczelnymi organami władzy publicznej, a także przeprowadziła konsultacje z ekspertami organów systemu antyterrorystycznego RP, w tym przedstawicielami CPT ABW. W rezultacie powyższego Polska pozytywnie przeszła weryfikację Komisji ds. Zwalczania Terroryzmu / Dyrekcji Wykonawczej Komitetu ds. Zwalczania Terroryzmu.

 

Źródła: https://www.un.org/press/en/2021/sc14756.doc.htm

https://www.gov.pl/web/diplomacy/meeting-with-representatives-of-un-counter-terrorism-committee

Opcje strony

do góry