Nawigacja

Aktualności

Wzrost przypadków radykalizacji wśród nieletnich w Australii

W dniu 11 lutego 2022 r. szef australijskiej służby specjalnej ASIO Mike Burgess podczas konferencji prasowej dotyczącej okresowej analizy stanu bezpieczeństwa Australii stwierdził, że w ostatnim czasie wzrosła liczba śledztw prowadzonych przez tę służbę w sprawie ideologicznie motywowanych aktów przemocy z udziałem osób nieletnich, które przechodzą w dużej liczbie kryminalnych statystyk związanych z terroryzmem i brutalnym ekstremizmem.

W ocenie ASIO, powyższe jest rezultatem wysokiej dostępności Internetu jako ośrodka, który umożliwia szybkie dotarcie  do treści o charakterze ekstremistyczno-terrorystycznym, sprzyjających radykalizacji młodych ludzi.

Radykalizacja postaw w przestrzeni online stanowi od dłuższego czasu zagrożenie dla bezpieczeństwa, a pandemia COVID-19 niekorzystnie wpływa na ten proceder. Struktury bezpieczeństwa konsekwentnie zwracają uwagę na podatność odizolowanych jednostek na ekstremistyczne treści, dezinformację i różnego rodzaju teorie spiskowe rozprzestrzenianie w Internecie.

Sprawę pogarsza okoliczność, iż serwisy społecznościowe wykorzystują algorytmy potęgujące ekstremistyczną narrację, która wzmacniana jest w przestrzeni online. Portale społecznościowe automatycznie selekcjonują treści wyświetlane użytkownikom na podstawie ich wcześniejszych wyszukiwań oraz rozpoznanych zainteresowań.

Przebywanie w środowisku online - bez prawidłowo ukształtowanego naturalnego wsparcia w rodzinie, szkole oraz pracy – może zwiększać ryzyko radykalizacji, a w konsekwencji także liczbę osób o ekstremistycznych postawach. Może to prowadzić do brutalnych aktów przemocy także z udziałem nieletnich.

 

Nagranie wystąpienia Szefa ASIO: https://www.youtube.com/watch?v=H7SXIqjrQF4

Tekst wystąpienia Szefa ASIO: https://www.asio.gov.au/publications/speeches-and-statements/director-generals-annual-threat-assessment-2022.html

 

Opcje strony

do góry