Nawigacja

Wydarzenia

Udział CPT ABW w ćwiczeniach zorganizowanych przez Exatel

W czerwcu 2022 funkcjonariusze CPT ABW przy współudziale PSP wzięli udział w ćwiczeniach w siedzibie EXATEL S.A. w zakresie reagowania na zagrożenia CBRNScenariusz przedsięwzięcia pozwolił na sprawdzenie procedur systemu zarządzania kryzysowego pracowników wskazanego podmiotu na zagrożenie czynnikiem ewentualnego skażenia oraz zapoznania się z metodologią działania Państwowej Straży Pożarnej w opisanym zakresie.

W czerwcu br. funkcjonariusze CPT ABW w charakterze obserwatorów wzięli udział w ćwiczeniach mających na celu sprawdzenie procedur systemu zarządzania kryzysowego firmy EXATEL S.A. na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym z wykorzystaniem czynnika skażenia (zagrożenie CBRN). Scenariusz zakładał doręczenie do siedziby firmy niebezpiecznej przesyłki, w której po otwarciu przez osobę z pionu bezpieczeństwa, ujawniono tzw. nieznaną substancję. Po wdrożeniu działań ewakuacyjnych pracowników obiektu, skierowano na miejsce Grupę Ratownictwa Chemicznego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 z Warszawy, której zadaniem była identyfikacja niebezpiecznej substancji oraz podjęcie – zgodnie z procedurami reagowania – czynności dekontaminacyjnych, zarówno miejsca ujawnienia przesyłki jak i osób które miały z nią bezpośredni kontakt. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z zakładanym scenariuszem. Po jego zakończeniu dokonano podsumowania

Opcje strony

do góry